Tervkoordináció, épületfelmérés, management támogatás, auditálás, közbeszerzés
Jövőt teremtünk!
7D Tender

SZOLGÁLTATÁSOK

Csökkentjük a kivitelezés során felmerülő problémák lehetőségét, a pótmunkák mennyiségét, így kiküszöbölve a projekt időbeli elhúzódását és drágulását. Kimutatásainkkal igyekszünk redukálni az építkezéshez szükséges építőanyag-tartalék és az építési hulladék mennyiségét.

Tervkoordináció

 • 3D modellezés
 • ütközésvizsgálat
 • mennyiségi kimutatás
 • szimuláció

Korszerű eljárások alkalmazásával segítünk, hogy a meglévő épületről olyan 3D épületmodell álljon elő, mely a későbbi felújítási, áttervezési, üzemeltetési céloknak megfelel.

Épületfelmérés

 • megvalósulási-,
  felmérési-,
  üzemeltetési modell készítés

Segítünk az építési projekt egyes fázisainak (tervezés, kivitelezés, üzemeltetés) optimalizálásában annak érdekében, hogy a beruházás az előre definiált határidőre, a megszabott költségkereteken belül, a Megrendelő által elvárt minőségben megvalósuljon.

Management támogatás

 • projekt koordinálás
 • folyamat optimalizálás
 • BIM integrálás

Ellenőrizzük, hogy az elkészült modell teljesíti-e a megrendelő által támasztott követelményeket.

Auditálás

  • adattartalmi-,
  • geometriai-,
  • technológiai- és
  • minőségi ellenőrzés

Segítset nyújtunk közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításában az előkészítéstől egészen a szerződéskötésig mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon.

Közbeszerzés

 • tanácsadás
 • lebonyolítás
 • ajánlattevők és ajánlatkérők képviselete

Tervkoordináció

Tervkoordináció

A kivitelezést megelőzően, a tervezés folyamatát végigkísérve, a szakági tervekből (építészet, épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezet, stb.) egy egyesített 3D modellt készítünk, kiszűrve ezzel az esetleges ütközéseket, ellentmondásokat. A módszer alkalmazásával csökken a későbbi áttervezésekre és építéshelyi változtatásokra fordítandó idő, fenntarthatóbbá válik az eredeti projekt pénzügyi- és időütemterv.

Az egyesített BIM modellt felhasználva automatikusan frissülő mennyiségi kimutatások készítünk, melyek egyrészt csökkentik a hagyományos tervezői költségvetések bizonytalanságait, másrészt felhasználhatók a projekt időbeli és pénzügyi tervezéséhez, szimulációjához.

Épületfelmérés

Épületfelmérés

Partnereink segítségével hagyományos és korszerű (fotogrammetria, lézerszkenner) felmérési módszerek alkalmazásával készítjük el – az akár műemléki – épület BIM modelljét. Tekintve, hogy a felmért állapot így digitális formában rögzítésre kerül, a későbbi felújításoknál, áttervezéseknél nem indokolt újra felmérni az épületet, a szükséges tervek a modellből származtathatóak.

A megvalósulási céllal készített modellek dokumentációk az elszámolás alapját képezhetik, és archiválják az épület pillanatnyi állapotát. Az üzemeltetési céllal készülő modellek pedig összehangolhatók létesítménymenedzsment (CAFM) rendszerekkel, 3D alapokra helyezve az vagyongazdálkodást és épületüzemeltetést.

Management támogatás

Management támogatás

A BIM módszertan igen hatékonyan alkalmazható a projekt minden fázisában. A szerződéses dokumentumok kialakításával és az egységes adatkörnyezetben való kommunikáció használatával a projekt teljes életciklusán keresztül végigkísérjük a folyamatokat, illetve összekötjük a folyamat résztvevőit a legnagyobb hatékonyság elérése érdekében.

Segítséget nyújtunk a projektelőkészítésben, tendereztetésben; a projekt szereplői felé irányuló követelmények meghatározásában; valamint a BIM módszertan folyamatban való integrálásában.

Auditálás

Auditálás

Az audit során vizsgáljuk a modellelemek funkcionális adattartalmát; geometriai viszonyait és ütközésmentességét; az alkalmazott épületgépészeti rendszerek üzemeltethetőségét; a modell felhasználási céljának megfelelő részletezettségét és kidolgozottságát. Ezeken felül ellenőrizzük a generált tervlapok valamint anyaglisták és a modell koherenciáját.

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Cégünk 2015. óta folyamatosan foglalkozik közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel. Felelős akkreditált szaktanácsadóként ajánlatkérők és ajánlattevők képviseletét is ellátjuk. Építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések területén egyaránt rendelkezünk szakmai tapasztalattal mind a saját forrásból, mind az európai uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések vonatkozásában.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési utóellenőrzési tevékenység végzésével is foglalkoztunk.

A közbeszerzési eljárások lefolytatása mellett foglalkozunk egyéb beszerzési eljárások lebonyolításával is.